Εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου, συζευγμένο μονοδύναμο οροομάδας C (ΜCC) και τετραδύναμο
οροομάδων A,C,W135,Y (MenACWY)
(Μικρότερη ηλικία χορήγησης: MCC: 6 εβδομάδες· MenACWY-TT: 6 εβδομάδες· MenACWY-CRM: 2 έτη)

Το MCC γίνεται σε 1 δόση στους 12 μήνες.

Το MenACWY συνιστάται στην ηλικία των 11–12 ετών (με αναπλήρωση έως και τα 18 έτη),
ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί εμβολιασμός με MCC.

Το MenACWY συνιστάται, επίσης:

Σχήμα εμβολιασμού με MenACWY των βρεφών και παιδιών σε υψηλό κίνδυνο ανάλογα με την
ηλικία έναρξης του εμβολιασμού:

Εάν έχει προηγηθεί το MCC, η 1η δόση του MenACWY πρέπει να γίνεται με ελάχιστο
μεσοδιάστημα ενός μηνός.

Στα παιδιά που παραμένει η κατάσταση αυξημένου κινδύνου, συνιστάται αναμνηστική
δόση MenACWY 3-5 έτη μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου εμβολιασμού τους.

MenACWY-TT: μικρότερη ηλικία χορήγησης: 6 εβδομάδες.
MenACWY-CRM: μικρότερη ηλικία χορήγησης: 2 έτη.

Το site χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την ομαλή λειτουργία του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.

Skip to content