Αναμνηστική δόση εμβολίου κατά COVID

Οδηγίες για την αναμνηστική δόση εμβολίου

Όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών έχουν το δικαίωμα στην αναμνηστική δόση, εφόσον έχει μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών από την χορήγηση της δεύτερης δόσης. Πιο συγκεκριμένα,

Για τα άτομα που έχουνε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλια mRNA ή AstraZeneca, η αναμνηστική δόση θα είναι με εμβόλιο mRNA.

Για τα άτομα που έχουνε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με εμβόλιο Johnson & Johnson, η αναμνηστική δόση θα πραγματοποιείται με το εμβόλιο της Johnson & Johnson ή με mRNA εμβόλιο, μετά από δύο μήνες τουλάχιστον.

Για τα άτομα που έκαναν πρώτη δόση με εμβόλιο mRNA και δεύτερη δόση με Johnson & Johnson, δε συστήνεται να πραγματοποιήσουν τρίτη δόση.

Αναλυτικά:

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση.

Περίπτωση 1η

Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με 2 δόσεις
Pfizer, Moderna ή AstraZeneca

Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 6
μήνες μετά με μία δόση Pfizer ή μισή δόση
Moderna

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση.

Περίπτωση 2η

Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με 1
δόση J&J

Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 2
μήνες μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή
δόση Moderna

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση.

Περίπτωση 3η

1η δόση με εμβόλιο Pfizer,
Moderna ή Astra Zeneca

2η δόση με εμβόλιο J&J

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού
δε συστήνει τον εμβολιασμό με
αναμνηστική δόση

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Περίπτωση 1η

 • Νόσηση πριν τον
  εμβολιασμό
 • 1 δόση εμβολίου J&J

Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση
τουλάχιστον 6 μήνες μετά με μία δόση Pfizer,
J&J ή μισή δόση Moderna

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Περίπτωση 2η

 • 1η δόση με Pfizer, Moderna ή
  AstraZeneca
 • Νόσηση μετά την 1η δόση
  εμβολιασμού
 • Εμβολιασμός 3 – 6 μήνες
  μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer ή
  Moderna (ολόκληρη δόση)

Συστήνεται αναμνηστική δόση 
6 μήνες μετά από τη 2η δόση με
1 δόση Pfizer ή Moderna μισή
δόση

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Περίπτωση 3η

 • Ολοκλήρωση εμβολιασμού
  με J&J
 • Νόσηση μετά τον
  εμβολιασμό

Συστήνεται εμβολιασμός 6 μήνες μετά τη νόσηση με
μια δόση Pfizer, μισή δόση Moderna ή J&J

Το site χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την ομαλή λειτουργία του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.

Skip to content