Κίτρινη Κάρτα Εμβολίου - Φαρμάκου

Τι είναι η κίτρινη κάρτα για τον εμβολιασμό και τα φάρμακα;

Η Κίτρινη Κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων (και των εμβολίων).

Οι Eπαγγελματίες Yγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές) έχουν την υποχρέωση και οι Aσθενείς έχουν το δικαίωμα να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο (ή ένα εμβόλιο) μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια.

Επισημαίνεται ότι ο ΕΟΦ δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές. Οι ασθενείς ή οι εμβολιαζόμενοι συνιστάται να επικοινωνούν με το ιατρό τους προκειμένου να τον συμβουλεύονται για κάθε ανησυχία σχετικά με την υγεία τους αλλά και για την αναφορά σε αυτόν πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων ή εμβολίων. Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μπορούν να αναφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες και απευθείας στον ΕΟΦ.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους τρόπους για να αναφέρετε στον ΕΟΦ πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμακευτικού προϊόντος ανθρώπινης χρήσης(φαρμάκου ή εμβολίου), είτε είστε επαγγελματίας υγείας, είτε ασθενής/εμβολιαζόμενος.

Η Κίτρινη Κάρτα συμβάλει στην ανίχνευση ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) των φαρμάκων (και των εμβολίων).

Μη διστάζετε να αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες που σας είναι άγνωστες ή για τις οποίες έχετε αμφιβολίες για την συσχέτισή τους με το ύποπτο φάρμακο (ή το εμβόλιο).Ωστόσο οι πληροφορίες που αναφέρετε πρέπει να είναι όσι το δυνατό πλήρεις και ακριβείς.

Ειδικά για τα εμβόλια είναι απαραίτητο να αναφέρεται το εμπορικό όνομα του εμβολίου που χορηγήθηκε, ο αριθμός παρτίδας και το εμβολιαστικό κέντρο, στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός. Η ημερομηνία χορήγησης του εμβολίου, ο αριθμός της δόσης και στοιχεία του ιατρικού ιστορικού του εμβολιαζόμενου και τυχόν συγχορηγούμενων φαρμάκων είναι πολύ σημαντικά για την αξιολόγηση της αναφοράς.

Η επιτυχία του θεσμού της Κίτρινης Κάρτας στηρίζεται στην ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ των επαγγελματιών υγείας και ασθενών/καταναλωτών, στη θέληση και τον ζήλο τους να γνωστοποιούν τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων.

Kάθε γνωστοποίηση μπορεί να είναι σημαντική!

Γιατί πρέπει να συμπληρώνεται η Κίτρινη Κάρτα για το εμβόλιο και το φάρμακο;

Για να εμπλουτιστούν οι γνώσεις για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων (και των εμβολίων) ώστε να λαμβάνονται μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους.
Σημειώνεται ότι κατά την παραλαβή τους οι αναφορές ΑΕ αξιολογούνται απο επαγγελματίες υγείας, εισάγονται στην εθνική βάση ΑΕ και προωθούνται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης (EudraVigilance), και μέσω αυτής στην βάση δεδομένων φαρμακοεπαγρύπνησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Vigibase WHO-UMC) για περαιτέρω αξιολόγηση, χωρίς να υπάρχει καταγεγραμμένο κανένα προσωπικό δεδομένο.

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους τρόπους για να αναφέρετε στον ΕΟΦ πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμακευτικού προϊόντος ανθρώπινης χρήσης(φαρμάκου ή εμβολίου), είτε είστε επαγγελματίας υγείας, είτε ασθενής/εμβολιαζόμενος.

Συμπληρώστε και υποβάλετε ηλεκτρονικά την αναφορά
ανεπιθύμητης ενέργειας

Αποστείλατε την Κίτρινη Κάρταμε email στο
yellowcard@eof.gr ή με fax στον ΕΟΦ – 210 6549585

Το site χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την ομαλή λειτουργία του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.

Skip to content