Εμβόλια Ανεπιθύμητες Ενέργειες

Ανεπιθύμητες Ενέργειες Εμβολίου

εμβόλια παρενέργειες & Κίτρινη κάρτα

Παρενέργειες εμβολίων κατά COVID

Μόλις ένα εμβόλιο εγκριθεί για χρήση, οι εθνικές αρχές της ΕΕ/του ΕΟΧ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), παρακολουθούν συνεχώς τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε άτομα που έχουν λάβει το εμβόλιο.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ανίχνευση πιθανών κινδύνων και η άμεση αντιμετώπισή τους.

Ο ΕΜΑ ελέγχει τις νέες πληροφορίες για την ασφάλεια όλων των εμβολίων που διατίθενται στην Ευρώπη. Αναλύει πολλές πηγές δεδομένων, όπως:

  • Εκθέσεις από ασθενείς, γονείς και επαγγελματίες του τομέα της υγείας
  • κλινικές μελέτες
  • ιατρική βιβλιογραφία
  • πληροφορίες που προέρχονται από άλλες ρυθμιστικές αρχές.

Ο ΕΜΑ αξιολογεί με πολλή προσοχή ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες για να προσδιορίσει εάν αυτές συνδέονται ή όχι με το εμβόλιο. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείεται η πιθανότητα οι ανεπιθύμητες ενέργειες να οφείλονται σε σύμπτωση ή σε παράγοντες που δεν συνδέονται με το εμβόλιο. Παράγοντες τέτοιοι μπορεί να είναι μια ασθένεια ή το άγχος λόγω του εμβολίου.

 

Όταν κρίνεται απαραίτητο, ο ΕΜΑ και οι άλλες ρυθμιστικές αρχές παίρνουν μέτρα. Για παράδειγμα, παρέχουν καθοδήγηση προς τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας με τις τελευταίες πληροφορίες που διαθέτουν ή, εάν χρειάζεται, μπορούν ακόμη και να περιορίσουν τη χρήση του εμβολίου σε ορισμένες ομάδες.

Οι ασθενείς, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να αναφέρουν όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες στην εθνική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της χώρας τους. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναφοράς των ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών παρέχονται στις πληροφορίες συνταγογράφησης ή στο φύλλο οδηγιών χρήσης ή στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις αναφορές ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πληροφορίες για τις ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται, δημοσιεύονται στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις αναφορές ύποπτων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η διαδικασία παρακολούθησης της ασφάλειας και η διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν τα φάρμακα ονομάζεται “φαρμακοεπαγρύπνηση”. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:

Κίτρινη Κάρτα Εμβολίου

Η Κίτρινη Κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και των εμβολίων.

Οι Eπαγγελματίες Yγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές) έχουν την υποχρέωση και οι Aσθενείς έχουν το δικαίωμα να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο (ή ένα εμβόλιο) μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια.

Οι παρενέργειες των εμβολίων, αν υπάρχουν, είναι συνήθως πολύ ήπιες και προσωρινές.

Οι παρενέργειες δεν είναι φαινόμενο αποκλειστικά των εμβολίων. Και άλλα φάρμακα, όπως και τρόφιμα, είναι γνωστό ότι προκαλούν παρενέργειες, μερικές σοβαρότερες από άλλες, αλλά τις περισσότερες φορές δεν εκδηλώνεται καμία παρενέργεια, Στις σπάνιες περιπτώσεις που παρατηρηθούν παρενέργειες, είναι σχεδόν πάντα ασήμαντες και δεν διαρκούν για πολύ. Το ίδιο ισχύει και για τα εμβόλια κατά της COVID-19. Οι συνηθέστερες παρενέργειες όλων των εμβολίων είναι: ελαφρύς και παροδικός πόνος ή πρήξιμο στο σημείο της ένεσης, κόπωση, ρίγη, ναυτία, εμετός και πυρετός. Λιγότεροι από 1 στους 10 εμβολιασθέντες ίσως παρουσιάσει εξάνθημα, οίδημα ή ερυθρότητα στο σημείο της ένεσης. Κνησμός στο σημείο της ένεσης παρατηρείται σε ακόμη λιγότερους από 1 στους 100 εμβολιασθέντες. Πλήρης κατάλογος με τις πιθανές παρενέργειες διατίθεται δημοσίως για τα εμβόλια που έχουν αναπτύξει οι εταιρείες BioNTech-PfizerModernaAstraZeneca και Janssen, και μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Παρότι κάθε πιθανή περίπτωση σοβαρής παρενέργειας που σχετίζεται με τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, θα πρέπει επίσης να είμαστε πολύ προσεκτικοί προτού καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ακόμη κι αν εμφανιστεί ένα σύμπτωμα αμέσως μετά τον εμβολιασμό, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι προκλήθηκε από το ίδιο το εμβόλιο· μπορεί να οφείλεται σε άλλα, μη σχετικά με το εμβόλιο αίτια και η ταυτόχρονη εμφάνισή του τη στιγμή του εμβολιασμού ίσως είναι απλώς μια ατυχής σύμπτωση. Ο μόνος τρόπος να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν μια παρενέργεια προκλήθηκε από το εμβόλιο είναι να περιμένουμε μέχρις ότου οι επαγγελματίες της υγείας εξετάσουν προσεκτικά όλους τους εμβολιασθέντες και διαχωρίσουν τις πραγματικές περιπτώσεις εκδήλωσης παρενεργειών από τις άσχετες με το εμβόλιο περιπτώσεις.

Αν πιστεύετε ότι εκδηλώσατε παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό σας κατά της COVID-19, πρέπει να το αναφέρετε στον γιατρό σας.

Το site χρησιμοποιεί τα απαραίτητα cookies για την ομαλή λειτουργία του. Με την είσοδο σας συναινείτε σε αυτό.

Skip to content